WANITA PEJUANGZAMAN RASULULLAH

Selasa, 19 Agustus 20140 komentar

Segala puji bagi Allah yang tiada Tuhan selain Allah, Dia Maha Tunggal dan Maha Kuasa. Shalawat serta salam senantiasa tercurah terhadap Nabi Muhammad Saw. nabi akhir zaman yang tiada nabi setelahnya.
Buku ini menceritakan kisah wanita pejuang jaman Rasulullah. Sebenarnya sangat banyak yang ingin diceritakan dari celah-celah kehidupannya berjuang bersama Rasulullah. Banyak wanita yang mendapat keutamaan dan kemuliaan sehingga Allah meridhoinya.
Banyak yang dapat dipetik dari kisah beberapa wanita yang kami ketengahkan, semua memiliki ghirah dalam berjuang, karena Islam mengajarkan perjuangan untuk mendapatkan syurga yang dijanjikan bagi orang yang yakin dalam melaksanakannya.
Wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan pria dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga kehadiran Islam ditengah masyarakat membawa angin segar bagi wanita pada jaman itu.
Wanita pejuang zaman Rasulullah adalah wanita pilihan yang diberikan Allah sebagai mutiara-mutiara kehidupan. Kita harus mencontoh perjuangannya terhadap Islam. Mereka adalah wanita-wanita pemberani, wanita yang siap berjuang dengan harta dan jiwanya.
Keteladanan dan kiprah wanita pejuang kini menjadi panutan hidup kaum muslimah modern. Mereka berjuan bukan saja untuk urusan keduniaan saja tetapi juga berlomba-lomba berbuat kebaikan untuk akhirat kelak.
Semoga buku ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca dimanapun berada. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena buku ini masih jauh dari harapan para pembaca. Semoga kita termasuk orang yang ikut berjuang di jalan Allah.Amin.

  • Ukuran: 14,5 x 20,5 cm, 
  • 12 hal, 
  • Rp. 25.000,-
Share this article :

Posting Komentar

 
TEMPLET ISLAM| Sehatkan Ummat, Jaga Akidahnya - All Rights Reserved
Supported : Mulia Holistik | Creating Website | Feri Firmansyah